Portfolio > Dark and Lovely

Natural Locks
Natural Locks
porcelain, human hair
3" x 3" x 3.5"
2014